Etablering bodar

Grund

Grunden bör bestå av exempelvis Slipers på ca 3 meter, och placeras vid 4 punkter på boden.
Mellan marken och slipersen bör det läggas tryckplattor och distansramar för att justera slipersen
efter markförhållandena.

Etablering

Bodarna ställs på slipersen med hjälp av kran. Fyrpartskätting eller likvärdig utrustning används med
minimilängd 3 meter per kätting eller stropp. Lyftutrustning fästs i de galvaniserade lyftöglorna som
finns förmonterade på bodens tak.
Om ni önskar att sammankoppla bodarna så rekommenderas användning av ett riktsnöre för att
bodarna och dess öppningar ska hamna i liv.
Monteringssatserna som används vid sammankoppling av bodarna innehåller: takplåt ca 3m,
tätningsplast, isolering, täckskivor för sidorna och en golvplåt.

Om etablering på höjden ska utföras så placeras den övre boden på den undre bodens takkant. Vik ut
lyftöglorna för att ej ska vara i vägen. Max 2 våningar av bodar rekommenderas.

EL

Våra bodar är utrustad med in och uttag för 32A kabel som sitter monterat i en låda på kortsidan.
Hur mycket ström som behövs för att driva bodarna är beroende på vilken utrustning som finns i
bodarna.
OBS. Starta endast en bod i taget för att slippa problem.

VA

De bodar som har vatten och avlopp installerat har en anslutningslåda i bakkant.
Avloppet ansluts med ett PVC rör med muff (Diameter 110) samt tätningsring. Vatten in i boden
ansluts till det gängade röret (R20).

bilder