Inkorporerade containrar

Containrar kan grupperas ihop: staplas till våningar (högst 3 våningar) eller placeras bredvid varandra och kombineras till ett enda system. Specialanslutningsstift som kopplar ihop packningar och ansluter valfria delar används för att förena separata containrar.
Mer information om containerdesign finns i avsnittet teknisk information

inkorp

Containerfixeringstekniker

Exempel på fixeringstekniker

inkorp

Containermått

Container typ längd (mm) bredd (mm) höjd (mm)
standard upphöjd
yttre inre yttre inre yttre inre yttre inre
5' 2438 2218 1390 1230 2591 2323 2800 2532
8' 2438 2218 2560 2340 2591 2323 2800 2532
10' 2438 2218 2989 2769 2591 2323 2800 2532
16' 2438 2218 4876 4656 2591 2323 2800 2532
20' 2438 2218 6058 5838 2591 2323 2800 2532
20'w 3028 2808 6058 5838 2591 2323 2800 2532
24' 2438 2218 7314 7094 2591 2323 2800 2532

 

Layoutschema för halvseparata containrar:

inkorp