Inkorporerade containrar

Containrar kan grupperas ihop: staplas till våningar (högst 3 våningar) eller placeras bredvid varandra och kombineras till ett enda system. Specialanslutningsstift som kopplar ihop packningar och ansluter valfria delar används för att förena separata containrar.
Mer information om containerdesign finns i avsnittet teknisk information

inkorp