Original lösningar

Modulära containrar kan inte bara användas för varutransport utan även för mobila och temporära arbetsstationer. Det är ett praktiskt och bekvämt arbetsplatsalternativ på byggnadsplatser: kontor och bostadscontainrar, hygienhytter. Sådana containrar kan även användas som minikontor, industriella utrymmen, lagerrum, butiker, utomhuscaféer eller förskolor, skolor och sjukhus.
Genom att använda containermoduler sparar man tid, utrymme och kostnader. Det behövs inte heller några husgrunder. Användare söker dock bekvämlighet och individuella lösningar. Därför har vi anpassat standardlösningar för lättare transport, medan kunder kan bestämma utrymmesplanering och utrustning utifrån egna behov.
Våra mobila containermoduler tillverkas enligt standard mått för sjöcontainrar – ISO 688. Våra containrar är värmeisolerade, och de levereras med färdig elinstallation. Containermoduler kan byggas ihop på höjd- eller sidled till olika containerkomplex.

moduler