OKQ8 Sillekrog Mobil Butik

OKQ8 valde oss som leverantör av sin nya mobila butik vid Sillekrog under byggnationen av deras nya permanenta butik.
Vi levererade bodarna till OKQ8s mark vid E4 södergående, etableringen flöt på väldigt bra och butiken öppnade kort därefter.

Just den här butiken innehåller: Handikappanpassad toalett, kontor med hög rånsäkerhet, nattlucka, elektriska skjutdörrar, luftvärmepumpar, personalrum, personaltoalett samt butiksyta med tillhörande kassa. Vi tackar OKQ8 för förtroendet och ser fram emot nästa projekt.

nyheter