Sanitetsbodar

En sanitetsmodul är uppyggd för att tillförsäkra higieniska behov. Moduler har vattentillförsel samt sanitära anläggningar. De är lätt skötbara och servade.
Mer information om containerdesign finns i avsnittet teknisk information

sanitet