Tekniska data

Containrar tillverkas av en stabil sammansvetsad ram. Väggarna är av träfiberskivor i flera skikt. Golv och tak är isolerade med mineralull. Storleken för hushållscontainrar överensstämmer med ISO-standarder och de är därför lätta att transportera både på vägar och till sjöss.

 

Container typ bredd (mm) längd (mm) höjd (mm)
standard upphöjd
yttre inre yttre inre yttre inre yttre inre
5' 2438 2218 1390 1230 2591 2323 2800 2532
8' 2438 2218 2560 2340 2591 2323 2800 2532
10' 2438 2218 2989 2769 2591 2323 2800 2532
16' 2438 2218 4876 4656 2591 2323 2800 2532
20' 2438 2218 6058 5838 2591 2323 2800 2532
20'w 3028 2808 6058 5838 2591 2323 2800 2532
24' 2438 2218 7314 7094 2591 2323 2800 2532

teknisk