Köp, leasa eller hyr bodar, containermoduler, liftar och containrar.

Våra olika bodar

Traditionella träbodar - ett måste för bygget

Traditionella träbodar har används väldigt länge, och de följer standardiserade mått som gör att de allra flesta bodarna går att koppla samman. Även om de kommer från olika tillverkare.

Grund

Bodarna placeras med fördel på en packad grusbädd.

Grunden bör bestå av trä- eller betongslipers. Vi rekommenderar att man har fyra stycken per bod, med jämnt avstånd mellan varje. Mellan marken och slipersen bör det läggas stenplattor, tryckplattor och distansramar.

Etablering

Bodarna ställs på slipersen med hjälp av kran. Fyrpartskätting eller likvärdig utrustning används med minimilängd 3 meter per kätting. Lyftutrustningen fästs i de galvaniserade lyftöglorna som finns förmonterade på bodens tak. Om ni önskar att sammankoppla bodarna så rekommenderas användning av ett riktsnöre för att bodarna och dess öppningar ska hamna i liv.

Om etablering på höjden ska utföras så är det viktigt att man viker ut lyftöglorna från den undre bodens tak för att de ej ska vara i vägen. Max 2 våningar av bodar rekommenderas som standard.

El

Våra bodar är utrustad med in och uttag för 32A kabel som sitter monterat i en väderskyddadlåda på kortsidan. Hur mycket ström som behövs för att driva bodarna är beroende på vilken utrustning som finns i bodarna, och installationen bör skötas av en elektriker. OBS. vid större etableringar - starta endast en bod i taget!

VA

De bodar som har vatten och avlopp installerat har en anslutningslåda i nederkant på en av kortsidorna. Avloppet ansluts med ett PVC rör med muff (Diameter 110) samt tätningsring. Vatten in i boden ansluts till det gängade röret ovanför avloppet (R20).

Sammankoppling: Monteringssatserna som används vid sammankoppling av bodarna innehåller: tätande takplåt ca 3m, tätningsplast, isolering, täckskivor för sidorna och en golvplåt.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Läs vidare om hur vi hanterar cookies här.

Acceptera
Hantera